HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový spravodajca PSF venujúci sa nástrojom pre podporu politík Horizont 2020

Aktualita

Európska komisia spustila v septembri 2017 nového spravodajcu, ktorý informuje o nástrojoch na podporu politík (Policy Support Facility) v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Nástroj PSF poskytuje na vyžiadanie expertízy, analyzuje národné výskumno-inovačné systémy a ponúka odporúčania a usmernenia pri implementácii národných reforiem. Zároveň poskytuje podporu pri spojení členských štátov s cieľom výmeny vedomostí a osvedčených postupov.

Spravodajca Policy Support Facility