HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový pracovný program Európskej inovačnej rady na roky 2019-2020

Aktualita

V marci 2019 schválila Európska komisia nový pracovný program pre Európsku inovačnú radu (European Innovation Council) na roky 2019-2020. Predpokladá financovanie vo výške 2,2 mld. EUR  a bude zameraný na pokrytie celého inovačného reťazca od základného výskumu (inicatíva Pathfinder) až po podporu start-upov a malých a stredných podnikov  a škálovateľných inovácií (iniciatíva Accelerator), ktoré majú potenciál pritiahnuť súkromný kapitál až do výšky 15 mil. EUR (táto možnosť bude spustená v júni 2019).  

 

Zároveň EK zakladá tzv. EIC Advisory Board, do ktorej hľadá 15 – 20 lídrov v oblasti inovácií, ktorí by dohliadali na schému EIC pilot, pracovali na príprave budúcej podoby EIC a presadzovali EIC na globálnej úrovni. Záujemcovia o tento post mali možnosť prihlásiť sa do 10. mája.

 

Európska komisia najme prvú časť tzv. programových manažérov, ktorými budú experti v oblasti nových technológií, za účelom podpory financovaných projektov. V dohľadnej dobe bude spustená výzva na ich výber.

 

Európska komisia zároveň ohlásila výber 68 start-upov a malých a stredných podnikov, ktoré dostanú financovanie vo výške 120 mil. EUR v rámci existujúceho pilotu EIC. Podporené boli napríklad projekty vývoja online platobnej technológie na báze blockchain alebo riešenia bojujúce s hlukom spôsobeným dopravou. Ich zoznam podľa krajín a sektorov je k dispozícii tu.

 

Majúc na zreteli rastúcu ekonomickú dôležitosť prelomových a disruptívnych inovácií, ako aj úspech pilotnej fázy EIC Európska komisia navrhla zvýšiť rozpočet na EIC v budúcom rámcovom programe Horizon Europe na obdobie rokov 2021 – 2027 na 10 mld. EUR.

 

Ďalšie informácie:

–          Otázky a odpovede o EIC

–          Sprievodca iniciatívou EIC pre inovátorov

–          Úspešné príklady z oblasti výskumu a inovácií v EÚ

–          Web stránka Horizon Europe