HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový nástroj „Partner Search“ pre konzorciá klastra 5

Aktualita

Hľadáte partnera do pripravovaného projektu pre výzvy klastra 5: Klíma, energetika a mobilita?

Národné kontaktné body pre klaster 5 sprístupnili v rámci projektu GREENET databázu kontaktov Greenet Partner Search Tool, ktorá slúži potenciálnym žiadateľom pri hľadaní vhodných partnerov do projektov.

Pre koho je platforma určená?

Primárne pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem nájsť si vhodných partnerov alebo konzorcium pre výzvy Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita, partnerstvá a misie EÚ.

Prečo sa registrovať?

Ako koordinátor – nájdete kvalifikovaných a kompatibilných partnerov, ktorí doplnia vaše konzorcium a spolu predložíte víťazný projektový návrh!
Ako partner – zapojíte sa do existujúcich konzorcií, ktoré zodpovedajú vášmu profilu.

Doteraz sa do databázy registrovalo 285 účastníkov z 264 organizácií (70 z univerzít), ktorí pochádzajú z 28 krajín, V databáze je možné registrované ponuky filtrovať podľa ponuky/dopytu podľa oblasti záujmu, zamerania projektu, typu účastníka a pod.

Dokedy je možné profil registrovať?

Registrácia profilov je možná do 31. decembra 2023 a online stretnutia na platforme môžu prebiehať kedykoľvek v priebehu roka, tak ako to vyhovuje obom partnerom.

Kto bude zverejnené profily validovať?

Za kvalitu registrovaných profilov bude zodpovedať “Greenet Validation team” zložený z vybraných Národných kontaktných bodov klastra 5 zo 7 krajín EÚ. Po schválení budú odsúhlasené profily zverejnené v databáze a viditeľné pre potenciálnych partnerov, ktorí svoj záujem vedia prejaviť v sekcii “Marketplace” .

Koho môžete kontaktovať?

  • so špecifickými otázkami sa môžete obrátiť na členov validačného tímu – Greenet Validation team podľa vášho výberu, ak NCP z vašej krajiny nie je v tíme. Kontakt pre uchádzačov zo SR.
  • pre všeobecné otázky, prosím, navštívte najprv sekciu často kladených otázok, ktorá je dostupná na stránke – FAQs section

Zdroj: GREENET projekt, 16.5. 2023, mit