HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový európsky Bauhaus: Komisia otvára fázu koncipovania

Aktualita

Dňa 18. januára 2021 otvorila Európska komisia fázu koncipovania iniciatívy s názvom „Nový európsky Bauhaus“ (New European Bauhaus iniciative), ktorú oznámila predsedníčka von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020. Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať Európsku zelenú dohodu.

Táto kreatívna iniciatíva stierajúca hranice medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy, má 3 fázy:

  1. Na jeseň roku 2021 sa v rámci prvej fázy uverejnia výzvy na predkladanie návrhov, ktorých cieľom bude uviesť do života nápady Nového európskeho Bauhausu na minimálne piatich miestach v členských štátoch EÚ, a to pomocou finančných prostriedkov EÚ na národnej i regionálnej úrovni.
  2. V ďalšej fáze, „fáze realizácie“, sa zavedie päť pilotných projektov zameraných na spoločné koncipovanie nových riešení, ktoré budú nielen udržateľné a inkluzívne, ale takisto budú mať štýl.
  3. Cieľom tretej fázy, „fázy šírenia“, je prostredníctvom nových projektov, vytvárania sietí a výmeny poznatkov v Európe i mimo nej šíriť nápady a koncepcie, ktoré sú podstatou Nového európskeho Bauhausu.

Súčasťou inicatívy je aj prvý ročník ceny Nového európskeho Bauhausu, ktorý Komisia vyhlási na jar tohto roku. Umelci, dizajnéri, inžinieri, vedci, podnikatelia, architekti, študenti a všetci zainteresovaní sa môžu na spustenej špeciálnej webovej stránke podeliť o príklady inšpiratívnych úspechov  pre iniciatívu Nového európskeho Bauhausu, o svoje nápady, ako ho formovať, ako aj o svoje obavy a problémy, ktorým čelia.

Na výzvu stať sa partnermi nového európskeho Bauhausu môžu reagovať aj celé organizácie.

Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu.

Viac informácií: