HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Novinky v klastri Zdravie a nadchádzajúce podujatia

Aktualita

Európska komisia zverejnila v rámci programu Horizont Európa návrhy pracovných programov na roky 2023 – 2024 vrátane klastra Zdravie, ktoré obsahujú podrobné informácie k plánovaným výzvam na nasledujúce dva roky. Finálna verzia pracovných programov ešte nebola schválená, drafty publikovala EK v predstihu s cieľom poskytnúť predbežné informácie záujemcom o program. Upozorňuje však, že v dokumentoch ešte môže prísť k menším zmenám.

Pracovný program pre klaster Zdravie bude v rokoch 2023 – 2024 obsahovať 17 výziev, ktoré pokrývajú 44 tém, tzv. topics. V roku 2023 sa očakáva 29 tém, predpokladaný termín otvorenia výziev je 12. január 2023, uzávierka na predkladanie projektových návrhov je naplánovaná na 13. apríl 2023.

Na novembrových infodňoch Národnej kancelárie Horizontu sme záujemcom ponúkli náhľad na výzvy 2023 – 2024, ak ste podujatie zmeškali, dostupný je záznam z podujatia.

Komisia avizovala v súvislosti s výzvami, ktoré budú mať uzávierku v roku 2023, už niekoľko tradičných podujatí. Termín oficiálneho informačného dňa je naplánovaný na 19. januára 2023, účastníci sa dozvedia podrobnosti predovšetkým k obsahovému zameraniu výziev a tiež k predkladaniu a hodnoteniu projektových návrhov. Match-makingové podujatie, ktoré ponúkne príležitosť na vyhľadávanie partnerov do konzorcií, sa uskutoční 20. januára 2022. Informácie o podujatiach sú dostupné na webstránke Komisie.

Návrhy pracovných programov zahŕňajú aj časť k EÚ misiám. Pre oblasť zdravia je relevantná predovšetkým misia Rakovina, v rámci ktorej budú v roku 2023 podporené 4 témy s uzávierkou 12. apríla 2023.

Zdroj: EK, 30.11.2022, mob