HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Noví členovia Vedeckej rady ERC

Aktualita

Európska komisia nominovala 5 nových členov Vedeckej rady ERC. Do funkcie nastúpili od 1.1.2021.

Nových členov vybrala nezávislá identifikačná komisia zložená zo šiestich významných vedcov menovaných Európskou komisiou, ktorej predsedá profesor Carl-Henrik Heldin, predseda správnej rady Nobelovej nadácie. Proces výberu zahŕňal konzultácie s vedeckou komunitou.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Som rada, že sme dnes rozšírili Európsku radu pre výskum, aby sme zabezpečili kontinuitu a úspešný prechod na program Horizont Európa. To svedčí o dôležitosti, ktorú predstavuje ERC pre hraničný výskum v Európe. Tiež srdečne vítam piatich nových členov vedeckej rady ERC; prinášajú riadiacej rade ERC ďalšie vedecké kompetencie. “

Pre oblasť vied o živej prírode sú novými členmi:  

Prof. Liselotte Højgaard, University of Copenhagen
Prof. Dirk Inzé, VIB-UGent Center for Plant Systems Biology, Belgie

Pre oblasť vied o neživej prírode a inžinierstvo sú novými členy:

Prof. Rodrigo Martins, NOVA University, Lisabon
Prof. Nicola Spaldin, ETH Zürich
Prof. Alice Valkárová, Univerzita Karlova, Praha

Viac informácií ako aj ich životopisy nájdete tu.