HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové zámery výziev z Plánu obnovy

Aktualita

Zámery výziev z Plánu obnovy. Zdroj VAIA

Zámery výziev na podporu výskumu a inovácií z Plán obnovy a odolnosti na rok 2023 sú zverejnené – podeľte sa o svoj názor!

Cieľom je poskytnúť informácie potenciálnym záujemcom o podanie žiadosti v rámci tejto výzvy, ako aj otvoriť zámery výzvy na konzultáciu s odbornou verejnosťou.

V každom zámere sa dozviete:

  • ČO: Zameranie a cieľ výzvy
  • KEDY: Predpokladaný dátum zverejnenia výzvy
  • KTO: Oprávnení žiadatelia
  • KOĽKO: Alokácia na výzvu a indikatívnu výšku podpory na jednotlivé projekty.


    Spolupodieľajte sa na zlepšení inovačného ekosystému tým, že Výskumnej a inovačnej autorite (VAIA) poskytnete spätnú väzbu na zámery a podmienky výziev cez feedback formulár.

Viac informácií:

Plán výziev

No alternative text description for this image
Zámery výziev. Zdroj VAIA

Zdroj: VAIA, zverejnené: 13. 12. 2022, autor: rpa