Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nové výzvy v oblati Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Aktualita