HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové výzvy v klastri Zdravie

Aktualita

Koncom októbra sa otvorili tri výzvy v klastri Zdravie. Výzvy sú tematicky zamerané na infekčné ochorenia s epidemiologickým potenciálom, regeneratívnu medicínu a technológiu biotlače. Výzvy tiež zahŕňajú tému súvisiacu s nariadením o zdravotníckych pomôckach a o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a tiež tému o alternatívach k testovaniu na zvieratách.

Výzvy obsahujú týchto 5 tém:

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-12 – Pandemic preparedness and response: Maintaining the European partnership for pandemic preparedness

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-08-20 Pandemic preparedness and response: Host-pathogen interactions of infectious diseases with epidemic potential

HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02 Bio-printing of living cells for regenerative medicine

HORIZON-HLTH-2024-IND-06-08 – Developing EU methodological frameworks for clinical/performance evaluation and post-market clinical/performance follow-up of medical devices and in vitro diagnostic medical devices (IVDs)

HORIZON-HLTH-2024-IND-06-09 Gaining experience and confidence in New Approach Methodologies (NAM) for regulatory safety and efficacy testing – coordinated training and experience exchange for regulators

Uzávierka na predkladanie projektových návrhov je 11. apríla 2024.

Z pracovného programu 2023/2024 sa ešte očakáva otvorenie dvoch výziev. Obe sa budú týkať vytvorenia európskych partnerstiev – jedno bude zamerané na antimikrobiálnu rezistenciu a druhé partnerstvo sa týka infekčných ochorení a pripravenosti na pandémie.

Súvisiace odkazy:

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Zdroj: EK, 30.10.2023, mob