HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové výzvy v grantovej schéme Výskumné infraštruktúry

Aktualita

V grantovej schéme Výskumné infraštruktúry sa aktuálne otvorili 3 nové výzvy na predkladanie projektových návrhov.

Next generation of scientific instrumentation, tools and methods (2022)

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 – 10 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 110 mil. EUR.

Developing the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (2022)

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 1 – 3 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 21,8 mil. EUR.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 1,5 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 1,5 mil. EUR.

Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem (2022)

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 2 – 3 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 6 mil. EUR.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 5 mil. EUR.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 6 – 8 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 16 mil. EUR.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 3 mil. EUR.

Výzvy majú uzávierku 20. apríla 2022, bližšie informácie nájdete v pracovnom programe pre Výskumné infraštruktúry (2021 – 2022), ako aj na našej webstránke v časti Aktuálne otvorené výzvy.

Aktuálne otvorené výzvy pre oblasť Výskumné infraštruktúry

Kontakt na príslušné NCP pre viac informácií

Zdroj: EK, 19.1.2022, mob