HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové výzvy RFCS – Research Fund for Coal and Steel

Aktualita

Európska komisia oznámila dňa 13. 6 2017 otvorenie dvoch nových výziev výskumného programu Research Fund for Coal and Steel. Termín uzávierky je 15.9.2017.

 

  1. Výzva RFCS-01-2017: Coal

Návrhy projektov vo výzve Coal musia riešiť jednu z nasledovných tém:

1)      Improving the competitive position of Community coal

2)      Health and safety in mines

3)      Efficient protection of the environment and improvement of the use of coal as a clean energy source

4)      Management of external dependence on energy supply

Ďalšie podrobnosti a potrebné sprievodné dokumenty/informácie nájdete na stránke Participant Portal-u (Coal)

     2. Výzva RFCS-02-2017: Steel

Návrhy projektov vo výzve Steel musia riešiť jednu z nasledovných tém:

1)      New and improved steelmaking and finishing techniques

2)      RTD and the utilisation of steel

3)      Conservation of resources and improvement of working conditions

Ďalšie podrobnosti a potrebné sprievodné dokumenty/informácie nájdete  na stránke Participant Portal-u (Steel)