HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové výzvy pre nové výskumné infraštruktúry JRC

Aktualita

JRC otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia pre ľudí pracujúcich v akademických a výskumných organizáciách, priemysle, malých a stredných podnikoch (MSP) a vo všeobecnosti vo verejnom a súkromnom sektore. Čítajte ďalej….

Výskumné infraštruktúry PAMEC a FMR, obe súčasti laboratória používateľov Actinide v Karlsruhe, otvorili výzvy na prístup.

Pozrite si náš portál pre všetky podrobnosti. Výzvy sa začínajú 27. apríla a končia 31. augusta.