HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové výzvy EIT Digital pre projekty realizované v roku 2022

Aktualita

EIT Digital, inovačná komunita zameraná na oblasť digitálnych technológií, zverejnila nové výzvy na predkladanie projektov so začiatkom realizácie v roku 2022.

Výzvy EIT Digital 2022 sú zamerané na dve hlavné oblasti: na naštartovanie alebo podporu technologického podniku či produktu a tiež na podporu rozvoja podnikateľských zručností vo výučbe vo vzdelávacích programoch orientovaných na digitálne technológie.

Pracovný program EIT Digital pre rok 2022 vychádza z inovačnej stratégie EIT Digital Strategic Innovation Agenda 2020-2022, v ktorej bolo zadefinovaných 5 ťažiskových oblastí: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing a Digital Finance.

EIT Digital Innovation Factory podporuje európske tímy pôsobiace na univerzitách, výskumných pracoviskách a podnikoch. Vybrané aktivity budú začlenené do inovačného ekosystému EIT a získajú finančnú podporu na založenie inovatívneho podniku alebo na podporu vývoja produktu a jeho uvedenia na trh.

EIT Digital Entrepreneurial Academy pomáha pri rozvoji a implementácii vzdelávacích programov a kurzov, ktoré sa zameriavajú na podnikateľské zručnosti, a to konkrétne prostredníctvom magisterských programov EIT, odborných kurzov certifikovaných EIT Digital a tiež letných škôl EIT.

Účasť organizácií v podporených projektoch je podmienená členstvom v EIT Digital. Organizácie, ktoré nie sú členmi EIT Digital, musia požiadať o členstvo najneskôr pri predložení projektového zámeru. Členstvo má rôzne úrovne a rôznu výšku členských poplatkov podľa typu organizácie.

V súvislosti s výzvami sa 14. apríla 2021 uskutoční tzv. EIT Digital 2022 Brokerage Event. Na podujatí budú mať záujemcovia možnosť prediskutovať svoje projektové zámery a nájsť si vhodných partnerov pre plánované aktivity.

Projektové žiadosti sa predkladajú elektronicky cez intranet EIT Digital 2022, termín uzávierky je 12. máj 2021.

Bližšie informácie o EIT Digital 2022

Zdroj: EIT Digital, 8.4.2021, mob