HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové údaje OECD o výdavkoch na výskum a vývoj

Aktualita

Investície do výskumu a vývoja v krajinách OECD. Zdroj: https://ec.europa.eu

Investície do výskumu a vývoja v regióne OECD preukázali bezprecedentnú odolnosť v dôsledku pandémie COVID-19.

V marci 2022 vykonala OECD každoročnú aktualizáciu hlavných vedeckých a technologických ukazovateľov (MSTI). Podľa najnovších výsledkov vzrástli výdavky na výskum a vývoj (VaV) v regióne OECD v roku 2020 reálne o 1,8 %, čo je prvýkrát v histórii, kedy sa globálna recesia nepremietla do poklesu výdavkov na výskum a vývoj. Podľa sektora výkonu vzrástol VaV v sektore vysokého školstva o 2,4 %, pričom výdavky na VaV vo vládnom sektore vzrástli o 2,7 %. Výskum a vývoj v podnikateľskom sektore dokázal napriek procyklickému charakteru výskumu a vývoja a nepriaznivým ekonomickým podmienkam rásť o 1,5 %.

Reálny rast výskumu a vývoja v regióne OECD v roku 2020 bol primárne poháňaný rastom v USA na úrovni 5 %, na rozdiel od výdavkov na výskum a vývoj v Nemecku a Japonsku, ktoré klesli o -5,3 % a -2,7 %. Na rozdiel od OECD ako celku, v ktorej podnikový výskum a vývoj v roku 2020 vzrástol, v EÚ sa podnikové výdavky na výskum a vývoj znížili a boli hlavným zdrojom celkového poklesu hrubých výdavkov na výskum a vývoj (GERD). Je to preto, že štruktúra podnikového výskumu a vývoja v EÚ je viac sústredená v odvetviach, ktoré boli viac negatívne ovplyvnené krízou COVID-19. Na druhej strane, vykazované výdavky Číny na výskum a vývoj vzrástli v roku 2020 o 9 %.

V relatívnom vyjadrení intenzita výskumu a vývoja OECD (hlavná miera domácich výdavkov na výskum a vývoj vyjadrená ako percento HDP) vzrástla z 2,5 % v roku 2019 na takmer 2,7 % v roku 2020. Tento nárast bol kombinovaným výsledkom výnimočného reálneho rastu výdavkov na výskum a vývoj (+1,8 %) a výrazného poklesu reálneho HDP (-4,5 %). V rámci OECD Izrael a Kórea naďalej vykazovali najvyššiu úroveň intenzity výskumu a vývoja, a to 5,4 % a 4,8 % HDP. Intenzita výskumu a vývoja v Číne sa zvýšila z 2,2 % na 2,4 %.

Viac informácií:

Main Science and Technology Indicators

Zdroj: https://ec.europa.eu; https://www.oecd.org, zverejnené: 17. 6. 2022, autor: rpa