HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové „Roadmaps“ pre priemyselné technológie – vízie do roku 2030

Aktualita

V budúcom programe Horizon Europe  budú ďalej pokračovať programy cPPP (contractual Public-Private-Partnership) – aj keď niektoré pod inými názvami:

V rámci prípravy na túto novú iniciatívu pripravili dve kľúčové európske technologické platformy  ManuFUTURE  a EFFRA svoje predstavy a plány na nasledujúce obdobie.

Nájdete ich tu:

  1. ManuFUTURE – VISION 2030  (2021 -2030)
  2.  ‚EFFRA vision for a manufacturing partnership in Horizon Europe‘ (2021-2027)

Zverejnené: 11.11.2019, kas/duj