HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové publikácie k tematickým okruhom H2020

Aktualita

V poslednom programovom období Horizontu 2020 sa pracovný program zameriava na menší počet tematických okruhov, na ktoré je vyčlenený väčší rozpočet. 

Európska komisia zverejnila štyri publikácie, ktoré prezentujú prioritné oblasti: