HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové projekty energetickej účinnosti podporené z programu H2020 bojujú proti energetickej chudobe

Aktualita

Energetická chudoba dlhodobo predstavuje výzvu pre mnoho európskych domácností. Nová publikácia Eurostatu Housing in Europe poukazuje na základe prieskumu z roku 2019 na to, že stále takmer 7% populácie EÚ si nemôže dovoliť adekvátne vykurovať svoju domácnosť. Energeticky chudobné domácnosti nemajú dostatok prostriedkov na zabezpečenie pohodlnej teploty.

Štyri nové projekty energetickej efektívnosti podporené z programu Horizont 2020 prispejú k úsiliu o potlačenie tohto javu. Ich cieľom je priniesť inovatívne riešenia pre domácnosti, ktoré im umožnia prijímať opatrenia na úsporu energie a zlepšia kvalitu života obyvateľov ohrozených energetickou chudobou.

ComAct  – Cieľom projektu je priniesť zlepšenia v oblasti energetickej účinnosti a úspory nákladov pre energeticky chudobné komunity v bytových domoch v piatich krajinách strednej a východnej Európy prostredníctvom úzkej spolupráce so združeniami vlastníkov domov a ďalšími miestnymi aktérmi. Slovenským koordinátorom projektu je Nadácia Habitat for Humanity International.

ENPOR

POWERPOOR

EnergyMEASURES

Očakáva sa, že ďalšie úspešné projekty podporené z programu H2020 v rámci výzvy LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 – Mitigating household energy poverty sa začnú realizovať koncom leta, aby pomohli zmierniť energetickú chudobu v celej Európe.

Zdroj: EASME, H2020 Dashboard, mit