HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové pravidlá spracovania osobných údajov pre vedcov

Aktualita

Do pozornosti dávame nové pravidlá pre ochranu osobných údajov, osobitne pre vedcov a vedeckých pracovníkov pri spracovaní a publikovaní výsledkov výskumu.

Pozrite si video https://www.youtube.com/watch?v=I9K9KEqWhas a viac svetla Vám do témy vnesie aj  prezentácia, ktorú si môžete stiahnuť on Zenodo.