HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové pracovné programy pre rok 2020

Aktualita

Komisia by mala investovať 11 miliárd EUR do nových riešení pre spoločenské výzvy a stimulovať udržateľný rast založený na inováciách.

Komisia dňa 2.júla 2019 oznámila rozpočtový plán na rok 2020 pre program Horizont 2020. V priebehu budúceho roka sa Komisia bude usilovať o väčší dopad prostredníctvom financovania výskumu tým, že sa zameria síce na menší počet tém ako doposiaľ, ale bude podporovať tie rozhodujúce, ako sú zmena klímy, čistá energia, plasty, kybernetická bezpečnosť a digitálne hospodárstvo. Bude sa tiež zameriavať na formovanie budúceho prostredia pre výskum a inovácie tým, že pripraví cestu pre ďalší rámcový program Horizon Europe na obdobie 2021-2027. Dôležitou novinkou v rámci programu Horizon Europe bude Európska rada pre inovácie – jednotná iniciatíva pre financovanie inovácií s cieľom premeniť výsledky vedy na nové podniky a urýchliť škálovanie firiem. Európska rada pre inovácie už funguje vo svojej pilotnej fáze a v roku 2020 bude mať k dispozícii rozpočet vo výške 1,2 miliardy EUR.

Program Horizont 2020, ktorý financuje výskum a inovácie EÚ s rozpočtom 77 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020, podporuje vedeckú excelentnosť v Európe a prispel už k výrazným vedeckým prelomom ako je objav exoplanét, prvá fotografia čiernej diery alebo vývoj pokročilej vakcíny na chorobu, akou je napríklad Ebola.

Všetky aktualizováné pracovné programy sú oficiálne a zverejnené v referenčných dokumentoch na portáli v časti Main WP.

Aktualizované sú aj výzvy na portáli.

Dátum zverejnenia: 2.7.2019