HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové informačné databázy o nanomateriáloch

Aktualita

European Union Observatory for Nanomaterials (EUON)  poskytujúca údaje o nanomateriáloch – ich použitie, bezpečnosť, regulačné opatrenia, medzinárodné aktivity, výskum a inovácie – ponúka dve nové informačné databázy venované nanomateriálom a ich regulácií v rámci EÚ:

  1. NanoData – nano technology knowledge base : Poskytuje informácie o výskume, publikáciách, nanotechnológiách, organizáciách hlásiacich sa k tejto tematike v Európe a vo svete, atď.
  2. eNanoMapper – data and tools for risk assessment of nanomaterials: uvádza dostupné informácie o bezpečnosti nanomateriálov.

 

Pre viac informácií navštívte EUON website. Je aj v slovenskom jazyku.