HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová webová stránka pre Horizon Europe

Aktualita

Európska komisia spustila novú webovú stránku pre pripravovaný rámcový program na obdobie 2021-2027 Horizon Europe. Nájdete na nej nielen aktuálne informácie o programe, ale aj dokumenty, ktoré sprevádzali diskusiu ohľadom prípravy budúceho rámcového programu a tiež prezentáciu programu, vrátane časovej osi.

Oficiálna stránka programu Horizon Europe

Zdroj: EK, zverejnené 3.9.2019, lda