HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová výzva na podávanie projektov v metrológií

Aktualita

EURAMET (Európska asociácia národných metrologických ústavov) vyhlásila novú výzvu programu  European Metrology Programme for Innovation & Research (EMPIR) v nasledovných oblastiach:

•       Energy
•       Environment
•       Normative
•       Research Potential
•       Support for Networks

 

Výzva je dvojstupňová:

  • Fáza 1 je výzva pre podávanie potenciálnych výskumných tém (topics) na projekty a je otvorená pre každého záujemcu. Uzávierka 18. februára 2019, 23:59 CET.
  • Fáza 2 je výzva na predkladanie spoločných výskumných projektov, podlieha štandardným kritériám (tzv. eligibility criteria). Bude otvorená 13. júna 2019 s uzávierkou 30. septembra 2019, 23:59 CET

 

Podrobnosti  nájdete na stránke https://msu.euramet.org

Kontaktt:

EMRP Programme Manager, msu@npl.co.uk