HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová verzia investičnej príručky EIC Fondu

Aktualita

Boli zverejnené revidované investičné usmernenia EIC platné pre spoločnosti vybrané v rámci schémy EIC Accelerator v rokoch 2021 a 2022. Nový súbor Investičných pokynov poskytuje informácie žiadateľom a vybraným spoločnostiam, ako aj potenciálnym spoluinvestorom, pričom podrobne vysvetľuje investičný proces.

Zahŕňa stratégiu a podmienky, za ktorých bude EIC fond prijímať investičné rozhodnutia a rozhodnutia o odpredaji, a poskytuje aktualizovanú definíciu kvalifikovaného investora a popis možných investičných scenárov. Investičné usmernenia zabezpečujú, aby investície EIC spĺňali ciele podpory začínajúcich podnikov s vysokým potenciálom a MSP s cieľom urýchliť ich rozširovanie a prilákať súkromných investorov.

Stiahnite si príručku tu (PDF)

Viac o Fonde EIC

EIC Accelerator je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna) a investície vstupom do základného kapitálu na globálny predaj (až do 15 miliónov eur).

Viac o schéme EIC Accelerator (InnoNews).

Zdroj: InnovNews, 27. 4. 2022, ivf