HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová verzia anotovanej grantovej dohody

Aktualita

Dňa 21.4.2017 bola zverejnená nová verzia Anotovanej Grantovej Dohody, ktorá v sebe zahŕňa najmä :

 

– aktualizácie v dôsledku zmeny a doplnenia MGA ( najmä Art. 5, 6 a 52 )

– anotáciu nového článku 14a

– nové vysvetlenia a príklady vyplývajúce z FAQ (najmä v Art. 6 a 18)

– updates anotácii k ERC, MSCA, PCPPPI a FPA / SGA

 

a ďalšie

 

Nájdete ju na stránke :

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

 

Prehľad daných zmien v štruktúrovanej forme.

Ponúkame dokument o týchto zmenách: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Všetky informácie sa nachádzajú na Participant Portale v časti Referenčné dokumenty.