HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová správa o plastických látkach

Aktualita

Európska komisia zverejnila minulý týždeň novú správu týkajúcu sa súčasného prístupu a pohľadu na plastické látky:

“A circular economy for plastics – Insights from research and innovation to inform policy and funding decisions

Plastické látky a ich vzťah k cirkulárnej ekonomike („Circular economy“) z pohľadu výskumnej a inovačnej sféry sú  tu témou odporúčaní a návrhov pre budúce politické a finančné rozhodovania.

Správa sumarizuje dopad používania plastov na spoločnosť a životné prostredie, načrtáva nové surovinové zdroje, design nových látok a nové biznis-modely. Zaoberá sa tiež recykláciou použitých plastov. Na záver uvádza odporúčania pre politické rozhodovanie, R&I priority, zoznam projektov EÚ zaoberajúcich sa touto tematikou, prehľadný zoznam návrhov nových stratégií, atď.

 

Expertná správa je súčasťou celého balíka dokumentov, tzv. Circular Economy Package key documents”. Správu si môžete stiahnuť na adrese : https://publications.europa.eu/s/kInv

 

Ďalšie informácie o „Circular Economy Package“ nájdete na adrese:  http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/