HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová služba EK na šírenie výsledkov projektov H2020

Aktualita

Vážení koordinátori projektov,

dovuľujeme si Vas upozorniť, že Komisia spustila novú službu, ktorá má pomôcť šíriť výsledky z projektov financovaných z EÚ, ktorá môže pomôcť vášmu projektu ovplyvniť trh, vaše zainteresované strany i vašich používateľov.Prihlásiť sa je možné do 30.11.2017

Úplný zoznam spoločných služieb rozširovania H2020 a usmernenie o tom, ako podať žiadosť, nájdete na adrese:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/170927_cdb_en.pdf