HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová publikácia SET Plan – Implementation plans

Aktualita

Publikácia obsahuje stručné informácie o implementačných plánoch, cieľoch pre príslušnú oblasť, krajinách EÚ, ktoré sú do riešenia zapojené, vrátane prehľadných máp.

Publikácia je dostupná tu.