HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová publikácia o programe Horizon Europe v slovenčine

Aktualita

Nový rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie na roky 2021 – 2027 bude niesť názov Horizont Európa (Horizon Europe). Ide už o 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorý nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020). Príprava Strategického plánu pre HEU na obdobie 2021 – 2024 v súčasnosti prebieha a mal by byť prijatý pred koncom roka 2020. Z toho vyplýva, že všetky informácie, ktoré Vám sprostredkovávame v tejto publikácii, sú pred ich finálnym schválením.

V tejto brožúrke nájdete tu pekne rozpracované informácie o pripravovaných misiách, partnerstvách, implementácii i praktické informácie.

Zdroj: EK, 6.8.2020 via kas