HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová príručka zapojenia verejnosti do procesu plánovania adaptácie na zmenu klímy

Aktualita

Prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy je komplexnou výzvou. Kľúčové je zapojenie zainteresovaných strán a verejnosti a budovanie spoločného porozumenia a zodpovednosti za opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy.

V rámci misie: Adaptácia na zmenu klímy bola vypracovaný praktický návod – príručka pre mobilizáciu a zapájanie verejnosti do do procesov plánovania adaptácie a realizácie adaptačných opatrení.

Príručka zapojenia občanov poskytne návod, ako zapojiť zainteresované strany a občanov v šiestich hlavných krokoch procesu plánovania adaptácie na zmenu klímy, ktoré sú opísané v Regionálnom nástroji na podporu adaptácie (Regional Adaptation Support Tool – RAST).

Táto príručka je určená pre regionálne a miestne orgány a bola vypracovaná ako súčasť platformy EÚ pre implementáciu misie Adaptácia na zmenu klímy (MIP4Adapt).
Predstavuje vyskúšané a overené nástroje a metódy, ktoré vám môžu pomôcť pri prijímaní celospoločenského prístupu, ktorý nenechá nikoho bokom. Príručka sa koncepčne opiera o štyri prvky:

  • komunikovať,
  • zapojiť,
  • prepojiť,
  • umožniť (konať).

Dokumenty:

Zdroj: EK, 7.8.2023, mit