HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová európska stratégia pre lesy

Aktualita

Európska komisia prijala 16. júla 2021 jednu z iniciatív Európskej zelenej dohody, a to Novú strategii pre lesy do roku 2030 (New EU Forest Strategy for 2030).

Cieľom stratégie je vytvoriť podmienky, aby lesy čo najviac prispievali k plneniu cieľov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Zameriava sa na postupy správy lesov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, podporujú rozvoj biodiverzity a efektívne využívanie dreva. Stratégia taktiež navrhuje finančne podporiť vlastníkov lesov, aby nechali lesy nedotknuté. Zámerom stratégie je tiež posilniť na úrovni EÚ monitorovanie lesov, zhromažďovanie dát o lesoch, podávanie správ a v neposlednom rade prispieť k plánu na vysadenie 3 miliárd nových stromov do roku 2030.

Stratégia stanovuje víziu a konkrétne kroky na zlepšenie plochy a kvality lesov v EÚ a posilnenie ich ochrany, obnovy a odolnosti. Jej cieľom je prispôsobiť európske lesy novým klimatickým podmienky, extrémom počasia a vysokej miere neistoty spôsobenej zmenou klímy.

Commission's EU Forest Strategy for 2030 to protect and restore Europe's  forests | Bioenergy International

Celý text stratégie

Ďalšie informácie

Kontakt v SR pre príslušnú tému v programe Horizont Európa

Zdroj: CINEA, zverejnené 26.7.2021, mit