HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová brožúrka! FAST TRACK 2 INNOVATION

Aktualita

Novou schémou na podporu rýchleho zavedenia inovácií spustenou v programe Horizont 2020 je Fast track to innovation (FTI), ktorý bude podporovať inovačné projekty v oblasti navrhnutými užívateľmi v súlade s 2. a 3. pilierom programu Horizont 2020 (Priemyselné technológie a Spoločenské výzvy). 

Brožúrka FAST TRACK TO INNOVATION (slovenský jazyk) na stiahnutie.