HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)

Aktualita

V zmysle nariadenia o novom vesmírnom programe sa z Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA) stala nová Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA). Tento krok predstavuje začiatok novej éry Vesmírneho programu EÚ a rozširuje mandát tejto agentúry.

Keďže riadenie downstream aj kombinovaných aplikácií založených na programoch Galileo, EGNOS a Copernicus bude pod strechou jednej agentúry, umožní sa tým posilňovanie synergií. Tieto technológie môžu samy osebe hrať kľúčovú úlohu pri podpore digitálnej a zelenej transformácie, ale skúmanie synergií a ich kombinované použitie uľahčí vytváranie inovatívnych riešení, ktoré budú mať väčší dopad.

Vesmírny program EÚ má plánovaný doteraz najväčší rozpočet na vesmír, a to v objeme 14,88 miliárd eur a zahŕňa pod jednou strechou všetky vesmírne aktivity EÚ. V rámci Vesmírneho programu EÚ je zabezpečená kontinuita a vývoj existujúcich vlajkových lodí Copernicus, Galileo a EGNOS, ale podporí tiež nové iniciatívy ako GOVSATCOM (European Union Governmental Satellite Communications) a SSA (Space Situational Awareness).

EUSPA - Agentúra Európskej únie pre vesmírny program

Viac informácií nájdete v tlačovej správe na stránke EUSPA

Pre viac informácií, kontaktujte príslušné NCP.

Zdroj: Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), 20.05.2021, erh