HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nobelova cenu za fyziku za experimentálne metódy vo výskume dynamiky elektrónov v hmote

Aktualita

Nobelova cena za fyziku za rok 2023. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Kráľovská švédska akadémia vied sa rozhodla udeliť Nobelovu cenu za fyziku za rok 2023 Pierrovi Agostinimu, Ferencovi Krauszovi a Anne L’Huillier „za experimentálne metódy, ktoré generujú attosekundové impulzy svetla na štúdium dynamiky elektrónov v hmote“.

Laureáti Nobelovej ceny za fyziku za rok 2023 sú uznávaní za svoje experimenty, ktoré dali ľudstvu nové nástroje na skúmanie sveta elektrónov vo vnútri atómov a molekúl. Pierre Agostini, Ferenc Krausz a Anne L’Huillier demonštrovali spôsob, ako vytvoriť extrémne krátke pulzy svetla, ktoré možno použiť na meranie rýchlych procesov, v ktorých sa elektróny pohybujú alebo menia energiu.

Príspevky laureátov umožnili skúmanie procesov, ktoré sú také rýchle, že ich predtým nebolo možné sledovať.

Existujú potenciálne aplikácie v mnohých rôznych oblastiach. Napríklad v elektronike je dôležité pochopiť a ovládať, ako sa elektróny správajú v materiáli. Attosekundové impulzy sa môžu použiť aj na identifikáciu rôznych molekúl, napríklad v lekárskej diagnostike.

Pohyby elektrónov v atómoch a molekulách sú také rýchle, že sa merajú v attosekundách. Attosekunda je jedna sekunda ako jedna sekunda veku vesmíru. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Za čo dostali nobelovku za fyziku

Agostini pôsobí na Ohio State University v USA, Krausz v Inštitúte Maxa Plancka pre kvantovú optiku v Nemecku a na Mníchovskej univerzite (LMU) a L’Huillierová na Lundskej univerzite vo Švédsku.

Títo vedci podľa kráľovskej akadémie ukázali spôsob, ako vytvoriť mimoriadne krátke záblesky svetla, ktoré sa dajú použiť na meranie rýchlych procesov, v rámci ktorých sa elektróny pohybujú alebo menia energiu.

Javy s rýchlym pohybom pri vnímaní ľuďmi splývajú jeden do druhého tak, ako je film pozostávajúci z nehybných obrazov vnímaný ako nepretržitý pohyb, vysvetľuje akadémia a dodáva, že na výskum naozaj krátkych javov je potrebná špeciálna technológia.

Vlani boli za fyziku ocenení fyzici Alain Aspect z Francúzska, John Francis Clauser z USA a Anton Zeilinger z Rakúska za objavy v oblasti kvantovej informačnej vedy.

Viac informácií:

Press release

The Nobel Prize in Physics 2023

Oznámenie Nobelovej ceny za fyziku 2023. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Zdroj: https://www.spiegel.de; https://www.nobelprize.org; https://tech.sme.sk, zverejnené: 3. 10. 2023, autor: rpa