HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Cena Sveriges Riksbank za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela 2022

Aktualita

No alternative text description for this image
Laureáti ceny Sveriges Riksbank za ekonomické vedy za rok 2022 na pamiatku Alfreda Nobela. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Kráľovská švédska akadémia vied sa rozhodla udeliť cenu Sveriges Riksbank (Švédska ríšska banka) za ekonomické vedy za rok 2022 na pamiatku Alfreda Nobela americkým laureátom Benovi Bernankemu, Douglasovi W. Diamondovi a Philipovi H. Dybvigovi „za výskum bánk a finančných kríz“.

Tohtoroční laureáti ekonomických vied Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig výrazne zlepšili naše chápanie úlohy bánk v ekonomike, najmä počas finančných kríz. Dôležitým zistením v ich výskume je, prečo je životne dôležité vyhnúť sa krachom bánk.

Moderný bankový výskum objasňuje, prečo máme banky, ako ich urobiť menej zraniteľnými v krízach a ako krachy bánk zhoršujú finančné krízy. Základy tohto výskumu položili Ben Bernanke, Douglas Diamond a Philip Dybvig začiatkom 80. rokov minulého storočia. Ich analýzy majú veľký praktický význam pri regulácii finančných trhov a riešení finančných kríz.

Aby ekonomika fungovala, úspory musia smerovať do investícií. Je tu však konflikt: sporitelia chcú okamžitý prístup k svojim peniazom v prípade neočakávaných výdavkov, zatiaľ čo podniky a majitelia domov potrebujú vedieť, že nebudú nútení predčasne splatiť svoje pôžičky. Diamond a Dybvig vo svojej teórii ukazujú, ako banky ponúkajú optimálne riešenie tohto problému. Tým, že banky konajú ako sprostredkovatelia, ktorí prijímajú vklady od mnohých sporiteľov, môžu vkladateľom umožniť prístup k ich peniazom, keď si to želajú, a zároveň ponúkať dlžníkom dlhodobé pôžičky.

Ich analýza však tiež ukázala, ako kombinácia týchto dvoch aktivít robí banky zraniteľnými voči fámam o ich bezprostrednom kolapse. Ak sa veľké množstvo sporiteľov súčasne rozbehne do banky, aby si vybralo svoje peniaze, z fámy sa môže stať samonaplňujúce sa proroctvo – dôjde k „runu“ na banku (náhly a neočakávaný nárast vkladov z banky) a banka skolabuje. Tejto nebezpečnej dynamike možno zabrániť prostredníctvom vlády, ktorá poskytuje poistenie vkladov a pôsobí ako veriteľ poslednej inštancie pre banky.

Diamond demonštroval, ako banky plnia ďalšiu spoločensky dôležitú funkciu. Ako sprostredkovatelia medzi mnohými sporiteľmi a dlžníkmi sú banky vhodnejšie na posúdenie úverovej bonity dlžníkov a zabezpečenie toho, aby sa pôžičky použili na dobré investície.

Ben Bernanke analyzoval Veľkú hospodársku krízu v 30. rokoch minulého storočia, najhoršiu hospodársku krízu v modernej histórii. Okrem iného ukázal, ako rozhodujúcim faktorom boli bankové výbery v kríze, ktorá je taká hlboká a dlhotrvajúca. Keď sa banky zrútili, cenné informácie o dlžníkoch sa stratili a nebolo možné ich rýchlo obnoviť. Schopnosť spoločnosti na smerovanie úspor do produktívnych investícií sa tak výrazne znížila.

Ako uviedol Tore Ellingsen, predseda výboru pre cenu v ekonomických vedách: „Pohľad laureátov zlepšil našu schopnosť vyhnúť sa vážnym krízam a drahým záchranným balíkom.“

Viac informácií:

Press release: The Prize in Economic Sciences 2022

Zdroj: https://www.nobelprize.org, https://www.kva.se; zverejnené: 10. 10. 2022, autor: rpa