HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nobelova cena za chémiu za rok 2022

Aktualita

No alternative text description for this image
Laureáti Nobelovej ceny za chémiu na rok 2022. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Kráľovská švédska akadémia vied sa rozhodla udeliť Nobelovu cenu za chémiu za rok 2022 Carolyn R. Bertozzi, Mortenovi Meldalovi a K. Barrymu Sharplessovi „za vývoj click-chémie a bioortogonálnej chémie“. Odborná komisia rozhodla, že si ju zaslúžia za to, ako prispeli k vývoju procesov, ktoré zjednodušili funkčnú chémiu.

Nobelova cena za chémiu 2022 je o uľahčení zložitých procesov. Barry Sharpless a Morten Meldal položili základy funkčnej formy chémie – click-chémie – v ktorej sa molekulárne stavebné bloky rýchlo a efektívne spoja. Carolyn Bertozzi posunula click-chémiu do novej dimenzie a začala ju využívať v živých organizmoch.

Chemici boli dlho poháňaní túžbou vytvárať čoraz komplikovanejšie molekuly. Vo farmaceutickom výskume to často zahŕňa umelú obnovu prírodných molekúl s liečivými vlastnosťami. To viedlo k mnohým obdivuhodným molekulárnym konštrukciám, ktoré sú však vo všeobecnosti časovo náročné a veľmi drahé na výrobu.

Barry Sharpless – ktorý je teraz ocenený svojou druhou Nobelovou cenou za chémiu – sa rozbehol. Okolo roku 2000 vytvoril koncept click-chémie, čo je forma jednoduchej a spoľahlivej chémie, pri ktorej dochádza k reakciám rýchlo a nedochádza k nežiaducim vedľajším produktom.

Krátko nato Morten Meldal a Barry Sharpless – nezávisle od seba – predstavili to, čo je teraz korunovým klenotom click-chémie: meďou katalyzovanou azid-alkínovou cykloadíciou. Ide o elegantnú a účinnú chemickú reakciu, ktorá sa v súčasnosti široko používa. Okrem mnohých iných použití sa využíva pri vývoji liečiv, na mapovanie DNA a vytváranie materiálov, ktoré sú vhodnejšie na daný účel.

Carolyn Bertozzi posunula click-chémiu na novú úroveň. Na zmapovanie dôležitých, no nepolapiteľných biomolekúl na povrchu buniek – glykánov – vyvinula klikacie reakcie, ktoré fungujú vo vnútri živých organizmov. Jej bioortogonálne reakcie prebiehajú bez narušenia normálnej chémie bunky.

Tieto reakcie sa teraz používajú globálne na skúmanie buniek a sledovanie biologických procesov. Pomocou bioortogonálnych reakcií výskumníci zlepšili zacielenie liekov proti rakovine, ktoré sa teraz testujú v klinických štúdiách.

Chémia a bioortogonálne reakcie preniesli chémiu do éry funkcionalizmu. Toto prináša ľudstvu najväčší úžitok.

Udeľovanie Nobelových cien prebieha každoročne v rovnakom poradí, keď sa ako prví o ocenení v pondelok dozvedia laureáti ceny za lekárstvo, o deň neskôr sa oznamujú mená nositeľov ceny za fyziku. Po oznámení cien za chémiu nasleduje ocenenie za literatúru, za mier a za ekonómiu.

Slávnostné odovzdanie ocenenia je plánované na 10. decembra 2022, teda výročie úmrtia zakladateľa ceny a vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela. Tento rok by sa mala s cenou spojiť odmena vo výške desať miliónov švédskych korún (necelý milión EUR).

Viac informácií:

Press release: The Nobel Prize in Chemistry 2022

Zdroj: https://www.nobelprize.org, https://spravy.rtvs.sk; zverejnené: 5. 10. 2022, autor: rpa