HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nobelova cena a Akcie Marie Skłodowska-Curie

Aktualita

Deväť držiteľov MSCA grantov prispelo k príprave dát o gravitačných vlnách, ktoré v utorok 4. októbra viedli k získaniu Nobelovej ceny za fyziku. José M. González, Matthieu Gosselin, Imran Khan, Justus Schmidt, Akshat Singhal, Shubhanshu Tiwari, Daniel Töyrä, Serena Vinciguerra a Gang Wang pracujú na projekte GraWIToN, ktorý financuje EÚ sumou 3.670.303,56 EUR.
V stredu 5. októbra 2017 bola Nobelova cenu za chémiu udelená Jacquesovi Dubochetovi, Joachimovi Frankovi a Richardovi Hendersonovi za vývoj kryoelektronickej mikroskopie pre stanovenie biomolekúl v roztoku s vysokým rozlíšením.

Richard Henderson je vedúcim programu v Laboratóriu molekulárnej biológie Medical Research Council a podieľal sa na projekte MEMBRANE PROTEASES v rámci grantov Marie Sklodowska-Curie, ktorý sa zaoberal bunkovou signalizáciou.
Je deviatym držiteľom grantu MSCA, ktorý získal Nobelovu cenu.

Pre viac informácií:

MSCA factsheet

·         On Twitter

·         On Facebook