HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nezávisli experti – hodnotitelia v Horizonte 2020

Aktualita

Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel H2020 a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre R&I.

 Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13 a teda aj zo Slovenska.

Pritom práve ich účasť je potrebná pre riadne vyvážené hodnotenie a implementáciu programu H2020.

 Peter Dröll,  riaditeľ DG Research and Innovation – Industrial Technologies  v krátkom videu, ktoré nájdete na adrese https://youtu.be/751rtlgqzYo vysvetľuje úlohy a zodpovednosti expertov, ktorí hodnotia projekty H2020.

Ďalšie a podrobnejšie informácie nájdete v časti FAQ Participant Portal-u (Support): vyberte kategóriu “Expert evaluators, reviewers, monitors”. Tamtiež nájdete ďalšie rady a odpovede ako sa prihlásiť za experta a čo to v detailoch obnáša.