HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Newsletter projektu H2020 MSCA – ITN – urbanHIST

Aktualita

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálne čislo Newslettera, ktorý vychádza v ramci projektu MSCA – ITN  – urbanHIST. Jedným z príjemcov projektu urbanHIST je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika z Košíc. Newsletter nájdete na webe projektu https://www.urbanhist.eu/newsletter