HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Newsletter EK k výzvam PCP a PPI

Aktualita

Európska komisia vydala nové číslo newslettera, ktorý sa špecificky venuje výzvam verejného obstarávania inovatívnych riešení (PPI) a zákaziek pred komerčným využitím (PCP).

Nájdete tu najnovšie informácie o podujatiach, konferenciách a informácie o výzvach zaoberajúcich sa PPI a PCP.