HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

COVID-19: SC3 – Uzávierka pre 2 témy v oblasti SC3 posunuté

Aktualita

Z dôvodu šíriaceho sa koronavírus-u COVID-19 sa Európska komisia rozhodla posunúť konečný termín predloženia projektových návrhov pre vybrané témy oblasti SC3 Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia z 26. marca 2020 na 21. apríla 2020 17:00 hod. bruselského času.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt deadline postponed

Posun uzávierky sa týka týchto 2 tém (topics):

Na Portáli Funding & Tender Opportunities už nájdete upravené termíny uzávierky. Zároveň je na portáli zverejnené upozornenie, že v dôsledku opatrení týkajúcich sa prepuknutia choroby COVID-19 pracuje IT helpdesk v neštandardnej diaľkovej prevádzke, čo by mohlo spôsobiť určité oneskorenia pri manipulácii. Preto si prosím nenechávajte online podávanie projektového návrhu cez portál na poslednú chvíľu!

Zdroj: F&T Portal, zverejnené 13.3.2020, mit