HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

NEW – Oficiálny medzinárodný Space Informačný deň 2015 – Brusel

Aktualita

Dňa 9.-10. novembra 2015 sa uskutočnil Medzinárodný informačný deň pre oblasť SPACE k novému pracovnému programu na roky 2016-2017, Horizont 2020.

Informácie z prvej ruky o výzvach v tejto oblasti na roky 2016/2017 a stretnutie potenciálnych partnerov pre konzorciá a projekty boli hlavnými témami.

Program je zverejnený.

Registrácia je bezplatná a už otvorená.

Pozrite si informácie na tejto stránke a buďte tam.

 

Nový pracovný program na roky 2016/2017 bude zverejnený v októbri 2015.
Pracovnú verziu pracovného programu pre oblasť Vesmír pre 2016-2017 si môžete pozrieť už na stránkach EK spolu so sprievodnou dokumnetáciou.

 

Výzvy na roky 2016/2017 sa budú týkať nasledovných tém:

  • Applications in Satellite Navigation – Galileo
  • Earth Observation – Copernicus
  • Protection of European Assets in and from Space (Space Weather, Space Debris and Near Earth Objects)
  • Competitiveness of the European Space Sector (Space Technology, Space Exploration and Science, International Cooperation, Outreach and Communication)
  • SME Instruments and Fast Track to Innovation

Neváhajte a buďte prví, kto o nich bude vedieť.