HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nestihli ste sa zúčastniť informačných dní a konferencií Spoločných podnikov EU´s Rail JU a SESAR 3 JU?

Aktualita

Prvá výročná konferencia Spoločného podniku SESAR 3 JU s názvom SESAR 3 JU 1st Annual Conference sa uskutočnila 12. októbra 2022 v Bruseli v priestoroch Event Lounge.

Ak ste sa jej nemohli zúčastniť tu na jednom mieste nájdete záznam z konferencie spolu s ďalšími informáciami k Spoločnému podniku SESAR 3 JU:

Informačný deň k výzve EU-RAIL JU Call Proposals 2022-02 (HORIZON-ER-JU-2022-02) na ktorom boli predstavené náležitosti 10 tém novej výzvy:

Témy výzvy:

Zdroj: EU-Rail, 21.10.2022, mit