HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nemecký výskum – na stope kozmických superinteligencií

Aktualita

Aké ďalšie inteligentné bytosti by mohli byť vo vesmíre? Zdroj: www.wissenschaft.de
„Hľadanie signálov z mimozemských civilizácií pokračuje sofistikovanými technikami a novými nápadmi“, informuje odborný vedecký časopis „Bild der Wissenschaft“ v pripravovanom februárovom vydaní. 

Sme vo vesmíre sami?
Ako vidno, aj fantasticky vyzerajúce predstavy o možných schopnostiach supercivilizácií, si nachádzajú cestu do špeciálnej oblasti výskumu. Predmetom výskumov sú nekonečné galaxie, miliardy planét a obrovské časové obdobia. Na pozadí kozmických dimenzií a potenciálov sa zdá nepravdepodobné, že by sa bytosť, ktorá zvedavo hľadí do vesmíru, mohla vyvinúť iba na Zemi. Tento názor, ktorý je rozšírený aj medzi astronómami, viedol k tradičnému pátraniu po stopách inteligentných mimozemšťanov. 
V rámci populárneho výskumu „SETI“ (Search for Extraterrestrial Intelligence) hľadajú vedci signály rádiových vĺn zo vzdialených civilizácií.

V prémiovom článku trojdielneho titulného príbehu o tomto projekte, možných príčinách doterajšieho neúspešného hľadania a aktuálnom ďalšom vývoji, referuje odborník na astronómiu bdw – Rüdiger Vaas. V skutočnosti sa „SETI“ (Search for Extraterrestrial Intelligence) vlastne vo výskume nachádza stále na začiatku, pretože oblasti oblohy, ktoré boli doteraz zosnímané na rádiové signály, sú veľmi skromné. V súčasnosti sa však možnosti výrazne rozširujú, zvyšuje sa citlivosť detektorov a tým aj kapacita počítačov. Okrem toho vedci stále viac rozširujú hľadanie nových možných stôp.

Naskytá sa otázka: „Dajú sa postbiotické strojové civilizácie, alebo zaniknuté superinteligencie vôbec vidieť prostredníctvom technosignatúr a mimozemských artefaktov?“

„Výskum mimozemšťanov“ prostredníctvom nových nápadov

V podčlánku „Neutrína od susedov“ sa astronóm Vaas zameriava na niektoré fantasticky vyzerajúce prístupy ku komunikačným schopnostiam mimoriadne vysoko rozvinutých inteligencií. Prístupy „SETI“ (Search for Extraterrestrial Intelligence) boli doteraz založené predovšetkým na predpoklade, že mimozemské civilizácie môžu vysielať rádiové vlny – rovnako ako ľudstvo. To by však mohlo predstavovať pomerne primitívnu techniku. Ako podotkol Vaas: „Nie je v rozpore so žiadnym prírodným zákonom, že existujú mentálne a technicky oveľa vyspelejšie civilizácie, ktoré vysielajú signály na veľké vzdialenosti do vesmíru a prerábajú celé hviezdy podľa svojich potrieb.“

Napríklad neutrína sa zdajú byť oveľa vhodnejšie na medzihviezdnu komunikáciu, alebo synchronizáciu ako rádiové žiarenie, alebo lasery. Je možné, že tieto tzv. „duchové častice“, alebo prípadne aj „gravitačné vlny“ slúžia ako nosiče signálu a hodiny pre supercivilizácie.

Mohli by dokonca použiť  tzv. „čierne diery“ na vyrytie správ do vibrujúceho časopriestoru, alebo prevádzkovať kozmické majáky, odhaľuje ďalej článok.

Supercivilizácia vo vesmíre by sa mohla prejaviť aj prostredníctvom javov, ktoré sa astrofyzikálne javia ako nemožné, uvádza ďalej Vaas v článku „Hľadanie nemožného“.                                                                                 

Astronómovia sa znova a znova pozerajú na údaje s úžasom, galaxie miznú, hviezdy sa náhle objavujú alebo sa v našej slnečnej sústave objavujú zvláštne objekty. V súčasnosti prebieha masívne pátranie po exotických nebeských javoch a už nás aj  viedlo k zaujímavým objavom, uviedol Vaas.

Titulná téma „Mimozemské superinteligencie“ je dostupná  vo februárovom vydaní nemeckého odborného vedeckého časopisu „Bild der Wissenschaft“  od 18. januára 2022.

Viac informácií:

Kosmischen Superintelligenzen auf der Spur

Zdroj: https://www.wissenschaft.de, zverejnené: 24. 1. 2022, autor: Dr. Blanka Hermanová, rpa