HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nemecko zaviedlo fond na záchranu výskumu vo výške 175-miliónov EUR

Aktualita

Nemecká výskumná agentúra (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) 25. mája 2020 oznámila záchranný balík vo výške 175-miliónov EUR určený pre 30 000 projektov postihnutých COVID-19.

Tento finančný balík umožňuje dodatočné financovanie zamestnancov a projektové financovanie požadované v širokom spektre podporných programov s prísľubom minimálnej byrokracie.

Ako uviedla prezidentka DFG Katja Becker: „DFG zaviedla prvý súbor opatrení na minimalizáciu následkov oneskorení a finančných dopadov. Medzi tieto opatrenia patrí nákladovo neutrálne rozšírenie projektov, ako aj kompenzačné, preklenovacie a doplnkové financovanie a predĺženie výziev na predloženie projektových návrhov, štipendií a pracovných zmlúv pre doktorandov.“

Nové podporné opatrenia umožňujú výskumným pracovníkom a ich zamestnancom pokračovať vo svojej práci s vedomím, že majú finančné zabezpečenie.

Granty výskumného programu EÚ Horizont 2020 čakajú na podobnú finančnú podporu na pokrytie svojich strát spôsobených COVOD-19. Mnohé projekty financované z programu H2020 sú prerušené z dôvodu lockdownu v celej Európe a uzatvorenia univerzít, ale EK reagovala pomerne pomaly.

EK zatiaľ povolila revízie plánu a predĺženie lehôt v prípade projektov v rámci H2020 až o 6 mesiacov a uhradila cestovné a storno poplatky. Niektorí štipendisti sa tiež môžu rozhodnúť pre prechod na model náhrad, ktorý im umožňuje z výpočtu ročných produktívnych hodín odstrániť všetky absencie zamestnancov vrátane obdobia lockdownu, od výpočtu produktívnych hodín. To znamená, že pri rovnakom rozpočte sa hodinová sadzba príjemcu zvyšuje, zatiaľ čo počet odpracovaných hodín klesá.

Tieto opatrenia však nekompenzujú finančné straty a projekty tak zostávajú dlhšie načasované a finančné prostriedky sa zmenšujú. EK tiež nenaznačila, že na prerušené projekty bude vyčlenené ďalšie financovanie.

Nemecká pomoc nie je jedinou svojho druhu. Začiatkom mája 2020 Škótsko oznámilo zvýšenie financovania univerzít o 75-miliónov GBP, aby nahradilo stratené príjmy vo výskume a chránilo výskumné pracovné miesta pred finančným dosahom lockdownu spôsobeného COVID-19.

V reakcii na obmedzenia lockdownom, DFG oznámila, že výročné zasadnutie sa uskutoční virtuálne od 29. júna do 1. júla 2020.

Ako dodala Katja Becker, prezidentka DFG: „Vzhľadom na vážne následky pandémie koronavírusu a politické opatrenia prijaté na jeho obmedzenie, ktoré ovplyvňujú všetky aspekty verejného života a tiež financovanie výskumu, je nevyhnutné zabezpečiť, aby vedecká komunita mohla fungovať aj naďalej.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 27.5.2020, autor: rpa