Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Návrhy prvých pracovných programov Horizont Európa

Aktualita

Európska komisia zverejňuje návrhy tematických pracovných programov, ktoré obsahujú nadchádzajúce výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Horizon Europe. Ide o návrhy, ktoré postúpili do medzirezortného pripomienkovacieho konania Európskej komisie. Dokumenty nepredstavujú finálne verzie a môžu byť subjektom miernych úprav. Pre budúcich žiadateľov slúžia ako orientačné a informatívne. Ich finálne verzie možno očakávať v prvej polovici mája 2021.

Pracovné programy v štádiu návrhu:

Zoznam priebežne aktualizujeme. Pre viac informácií týkajúcich sa prípravy pracovných programov nás prosím kontaktujte.

Zdroj: Register of Commission expert groups and other similar entities

Už sfinalizované a oficiálne zverejnené pracovné programy:

Zverejnené 30.3.2021, slord