HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Návrhy pracovných programov pre roky 2016-17 programu Horizont 2020

Aktualita

EK publikovala návrhy nových pracovných programov pre niektoré oblasti na roky 2016-2017.

Publikovanie pracovných programov pre všetky oblasti sa očakáva okolo 14. októbra 2015.

Pozrite si ich na stránke EK.

K pracovnému programu pre oblasť VESMÍR boli zverejnené aj sprievodné dokumenty k výzvam.

Upozorňujeme, že dokumenty dostupné na webových stránkach sú iba pracovnými verziami a neboli ešte schválené Európskou komisiou, a preto ich obsah neprejudikuje konečné rozhodnutie Európskej Komisie.

Všetky WP 2016-2017 budú prijaté a zverejnené EK najneskôr do polovice októbra 2015.
Výzvy na predkladanie návrhov pre rok 2016 budú otvorené od 10. novembra 2015.