HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nástroj InnovFin pre infekčné ochorenia

Aktualita

Nový nástroj financovania InnovFin  určený na  výskum a vývoj v oblasti infekčných chorôb je spoločnou iniciatívou Európskej komisie (EK) a Európskej investičnej banky (EIB).

Bol spustený v rámci InnovFin – Financie EÚ pre inovátorov – súboru nástrojov, ktorý bude poskytovať pôžičky pre vysoko-rizikové projeky v oblasti  výskumu a vývoja infekčných ochorení, bude sa snažiť oživiť a prilákať investície a stimuly od ďalších investorov. Nástroj je určený malým, stredným a veľkým podnikom, výskumným infraštruktúram, univerzitám a  neziskovým organizáciám založeným a pôsobiacim v členských štátoch EÚ a asociovaných krajinách.

Podrobnejšie  informácie o finančnom nástroji nájdete na stárnke EIB a v tomto dokumente.

Prvá pôžička v rámci toho nástroja bola podpísaná  len nedávno.

Otázky týkajúce sa tohto nástroja adresujte na: innovfinIDFF@eib.org