HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Naštartuj svoju kariéru vo výskume

Aktualita

Dňa 27. februára 2020 sa na Pedagogickej fakulte PU v Prešove uskutočnil kariérny workshop pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, na ktorom sa spoločne diskutovalo o zručnostiach, ktoré sú potrebné pre kariérny rast vo výskume,  o tom, ako ich rozvíjať a ako pripraviť presvedčivý plán vlastného profesionálneho rozvoja v projektových návrhoch v rámci schémy MSCA v Horizonte 2020.

V rámci workshopu boli predstavené aj rôzne programy, ktoré môžu doktorandi využiť na financovanie výskumnej mobility v zahraničí.

Program

Zdroj: PU, zverejnené 3. 3. 2020, ivh