HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Naši vedci odchádzajú z Dubna pri Moskve

Aktualita

Logo Spojeného ústavu jadrových výskumov
Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne. Zdroj: https://www.vedatechnika.sk

Vláda reaguje na inváziu Ruska na Ukrajinu pozastavením spolupráce so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne.

Najznámejšie laboratórium na svete CERN aj vďaka popularizácii poznajú nielen vedecké kapacity, ale aj laici. Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne, čo sa týka popularity, síce zjavne zaostáva, no inak je to svetovo uznávaná medzinárodná organizácia. Zatiaľ čo v Ženevskom CERN-e sa nachádza najväčšie laboratórium pre časticovú fyziku, v ruskom Dubne je výskum všestrannejší. Zastrešuje 7 laboratórií, ktoré patria k najvýznamnejším centrám jadrového výskumu. Situácia sa zmenila vo februári 2022. Dôvodom bolo vojenské napadnutie Ukrajiny Ruskou federáciou. CERN, ale aj viaceré svetové vedecké inštitúcie promptne obmedzili s ústavom ležiacim asi 120 km severne od Moskvy spoluprácu.

Keď v roku 1954 západné štáty založili ženevský CERN, teda Európsku organizáciu pre Jadrový výskum, zareagoval na to aj východný blok. Už o 2 roky neskôr v ruskom Dubne vzniklo podobné výskumné centrum. Vtedajšie Československo patrilo k zakladajúcim členom. Teraz, po vyše 60 rokoch spolupráce slovenský výskum v inštitúte dočasné končí. Vláda v marci 2022 rozhodla o jeho pozastavení. To však podľa odborníkov nemusí znamenať, že sa naše vedecké kapacity okamžite vrátia domov.

Ako reagoval splnomocnenec vlády  SR v Spojenom ústave jadrových výskumov Fedor Šimkovic: „4. apríla 2022 prebehlo online stretnutie s riaditeľom v Dubne, kde sme informovali o danom rozhodnutí vlády.“ Aj podľa neho, hoci je účasť našich vedcov vo výskume v Dubne prínosom, nie je možné ignorovať napadnutie nášho suseda Ruskou federáciou. Otázna je aj ich bezpečnosť na takom významnom pracovisku. Samotné mesto je jedným z vedeckých centier Ruska, okrem ústavu tam sídli aj stredisko pre komunikáciu s družicami či letecká spoločnosť MKB Raduga. Tá sa špecializuje na vývoj raketových systémov.

Z hľadiska zložitosti situácie, v ktorej sa ocitli vyslaní pracovníci v Dubne aj so svojimi rodinnými príslušníkmi, bolo podľa Šimkovica rozhodnuté ukončiť ich pracovné zmluvy k 15. júnu 2022. Na rozdiel od českých vedcov, ktorí opustili pracoviská už koncom apríla 2022, slovenská strana sa až tak neponáhľa. Ako reagoval rezort školstva: „Je potrebné zorganizovať ich presun, sťahovanie celej domácnosti a v niektorých prípadoch aj zmenu školského alebo predškolského zariadenia rodinných príslušníkov, a to v podmienkach obmedzenej možnosti prepravy a existujúcich sankcií. Zámerom je odstrániť prekážky presunu slovenských vedcov a ich rodín na Slovensko, aby sa vrátili v čo najväčšom počte. Vedeckí pracovníci mali totiž rôzne pracovné zmluvy, mnohí tu boli len na trojmesačných stážach, niektorí mali ročné dohody, iní až dvojročné.

Rieši sa aj návrat na domáce pracoviská, čo tiež nie je jednoduché zrealizovať. S inštitúciou spolupracujú dva ústavy SAV a štyri slovenské univerzity. Ako doplnil splnomocnenec, ktorý v tomto ústave predtým roky sám pôsobil: „Viacerí z nich sú tam už roky, vytvorili si domáce a pracovné zázemie. Podľa Šimkovica mnohí sa tam za to obdobie vypracovali na uznávaných expertov, získali významné pozície, o čom svedčí fakt, že máme v laboratóriách troch zástupcov riaditeľov.

Zostanú v Rusku?

Hoci sa im zmluvy končia k uvedenému termínu , nie je jasné či sa reálne vrátia na Slovensko. Ako konštatoval splnomocnenec: „Je to len na ich osobnom rozhodnutí.“ Ako ďalej reagoval Šimkovic: „Je možné, že im ústav ponúkne, aby tam zostali. Možno tie podmienky nebudú také výhodné, aké mali doteraz, ale to si musí každý zvážiť sám.“ Podľa neho sú slovenskí odborníci spolu s rodinami v bezpečí. Ako doplnil: „Ústav im vychádza maximálne v ústrety, napríklad Poliakom zabezpečili prechod hraníc, keď mali dovolenky.“ Aktuálne tam pracuje 11 odborníkov, spolu s rodinami tam máme asi 23 ľudí. Či sa v budúcnosti pozastavená spolupráca obnoví, to Miškovic ešte nevie posúdiť. Verí, že raz sa vojnový konflikt musí skončiť, aj preto si vraj Slovensko nezatvára dvere.

Poľsko, podobne ako Česko a Slovensko, sa rozhodlo nepokračovať vo výskume, avšak jeho pracovníci budú v Dubne pôsobiť ešte do konca roka. Členom je aj Ukrajina, no od anexie Krymu neplatí organizácii členské poplatky. Slovensko platí ročne približne 3-milióny EUR. Na porovnanie, za členstvo v CERN-e platíme 5,5-milióna EUR.

Čo sa týka vložených investícií, podľa ministerstva školstva od polovice júna už nebudú z nášho príspevku uhrádzané žiadne náklady na činnosť ústavu. Zvyšná časť príspevku zostane v ústave až do prípadného obnovenia spolupráce.   

Viac informácií:

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV)

Zdroj: HN; https://www.vedatechnika.sk, zverejnené: 14. 6. 2022, autor: rpa