HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Naši lesníci sa zapájajú do inovačného výskumu so silnými partnermi

Aktualita

Slovenskí odborníci a výskumníci z oblasti lesného hospodárstva boli v rokoch 2015 – 2018 pomerne úspešní v podávaní žiadostí o granty financované z prostriedkov Európskej komiesie. V tomto období bolo financovaných až 9 projektov s týmto zameraním s účasťou 12 slovenských subjektov. Slovensko je v týchto projektoch súčasťou medzinárodných konzorcií podporujúcich výskum v oblasti lesného hospodárstva a získavajú tým nanehraditeľné skúsenosti od partnerov a zároveň sa podieľajú na dôležitom výskume.

Ponúkame Vám prehľad projektov lesného hospodárstva so slovenskou účasťou a informáciami o projektoch.